Doa masuk pasar atau tempat perbelanjaan

LA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LA SYARIKA LAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYI WAYUMITU WA HUWA HAYYUN LA YAMUT, BIYADILHIL KHOIR, WAHUWA ’ALA KULLI SYAI-IN QODIR
Tiada Tuhan selain Allah. Ia Maha Esa. Tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan bagiNya segala puji. Ia Maha Memberi hidup dan menetapkan kematian. Ia Maha Hidup, tidak akan mati. Di tangan-Nyalah semua kebajikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.