AJIAN BENGKELENG


AJIAN BENGKELENG 
Aji Bengkeleng di zaman dahulu sangat dirahasiakan.
Kerana itu sangat jarang yang memilikinya.
Keunggulan aji Bengkeleng sebagai ilmu kebal adalah
kalau orang yang mengamalkan aji tersebut sempurna,
bila kena senjata tajam dan peluru rasanya seperti kena tetesan air.